Marketing Specialist

Cứ đi thôi

Avatar submit
Avatar user

Đinh Nhựt Nam

22 tuổi

55 VOTE

Khi người Việt Nam là những người chinh phục

Hãy nghĩ về những người trẻ ở nước ta hoặc đang hành động theo một mục đích nào đó hoặc hối hả tìm kiếm mục đích cuộc sống của họ. Mọi ngày, trên web, trên đường phố, ở mọi trường học hoặc trong mọi văn phòng, một nhiệt huyết tìm kiếm những điểm rơi mới, và bắt tay làm những việc mới, luôn lan tỏa. Đó là điểm ngọt ngào nhất cho nơi này. Để tới một điểm mà chưa ai từng tới.Đơn vị tổ chức

Đối tác