Talent Management Specialist

Cứ đi thôi

Avatar submit
Avatar user

Chi Phùng Nguyễn

20 tuổi

78 VOTE

'Giọng của Gió' 'Giai âm của Tuổi trẻ'

"Be so good that they can't ignore you" Đến lúc Thực sự Khác biệt rồi chàng Hoàng tử Ballad ạ *Mọi hình ảnh và Link dẫn đều lấy từ Youtube, Facebook và nguồn liên quan*Đơn vị tổ chức

Đối tác