Marketing Specialist

Cứ đi thôi

Avatar submit
Avatar user

Trang Hugo

23 tuổi

161 VOTE

Kỳ Thực Tập Trong Mơ 2 – Marketing Specialist -Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục đam mê, còn trẻ mà, hãy cứ bước đi dù khó khăn đến mấy bạn cũng sẽ đến được đích. Hãy là người có số má trong nghề đừng là ai đó vô danhĐơn vị tổ chức

Đối tác