Talent Management Specialist

Cứ đi thôi

Avatar submit
Avatar user

Đỗ Hiền

21 tuổi

14 VOTE

Nét riêng là chất riêng

Bài dự thi định hướng thay đổi phong cách cho Soobin Hoàng SơnĐơn vị tổ chức

Đối tác