Marketing Specialist

Cứ đi thôi

Avatar submit
Avatar user

Phat Mai

20 tuổi

61 VOTE

[KÌ THỰC TẬP TRONG MƠ][BƯỚC CHÂN KẾT NỐI]

Bước chân kết nối là ý tưởng lớn tiếp nối chiến dịch Đi Rồi Sẽ Đến với mục tiêu không chỉ giải quyết nhu cầu của giới sinh viên mà còn của khách hàng đã có thu nhập.Đơn vị tổ chức

Đối tác