Marketing Specialist

Cứ đi thôi

Avatar submit
Avatar user

lê thị thu thảo

22 tuổi

60 VOTE

Hunter X, More Experiencing – More lifestyle

Nếu trong thời gian qua Biti's thành công vang dội với chiến dịch "Đi để trở về" thì chiến dịch "Biti's Hunter X, More Experiencing – More lifestyle" cũng sẽ tạo tiếng vangĐơn vị tổ chức

Đối tác