Marketing Specialist

Cứ đi thôi

Avatar submit
Avatar user

Hiền Phong

20 tuổi

34 VOTE

Tự tin trên từng bước chân

Chúng ta dùng giày để làm gì? Tại sao nó lại quan trọng? Vì chúng ta đã và đang ở trên tầng cao nhất của tháp nhu cầu. Nhu cầu chứng tỏ mình thể hiện chính bản thân mình trước xã hội, từ đó chúng ta luôn dẫn một quan điểm là tự tin sẽ giúp cho chúng ta tăng được nhiều "Sức mạnh" để làm được tất cả mọi thứ như "Siêu Nhân" vậy.Đơn vị tổ chức

Đối tác