Talent Management Specialist

Cứ đi thôi

Avatar submit
Avatar user

Bảo nghi

21 tuổi

20 VOTE

Kỳ Thực Tập Trong Mơ 2 – Talent Management Specialista- Nguyễn Lý Bảo Nghi

Vì sự sai xót của bản thân mà mình chỉ còn đúng 1 giờ trước dealine để hoàn thành plan này . Hy vọng nếu có thể đi tiếp , mình sẽ có thể làm được nhiều plan tốt hơnĐơn vị tổ chức

Đối tác